Jenjang Studi

 • 4 & 6 tahun
 • 4 tahun (1 tahun kelas intensif & 3 tahun penjurusan); Untuk santri yang memiliki ijazah SMP atau setaranya
 • 6 tahun (3 tahun MTs & 3 tahun penjurusan); Untuk santri yang memiliki ijazah SD atau setaranya Setelah lulus, santri diwajibkan untuk terlibat dalam masa bakti selama 1 tahun sebagai syarat untuk mendapatkan ijazahnya

Penjurusan

 • Pada tahun ke-4, para santri akan difokuskan ke dalam 3 (tiga) jurusan berdasarkan minat dan prestasi mereka pada kelas sebelumnya.
 • Jurusan-jurusan tersebut adalah:
  1. AGAMA
  2. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
  3. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)

Semua jurusan terintegrasi dalam sistem pendidikan asrama di bawah naungan Dewan bimbimban dan Konseling Santri

 

Kurikulum

 • TMI adalah perpaduan antara sistem pendidikan Salafiyah (Tradisional) dan Khalafiyah (Modern)
 • Kurikulum yang disesuaikan ini terbagi dalam empat kajian utama yang dipelajari berdasarkan penjurusan santri, yaitu:
  1. Kajian Agama Islam
  2. Ilmu Bahasa
  3. Sains dan Teknologi
  4. Ilmu Pengetahuan Sosial
 • Mts dan MA menggunakan kurikulum sesuai yang diatur oleh pihak pemerintah dengan tidak meninggalkan mata pelajaran kekhasan pondok pesantren.

 

Kajian Agama Islam

 • AL QUR’AN
 • AL HADITS
 • AQIDAH & AKHLAK
 • AL FIQIH

Ilmu Bahasa

 • BAHASA ARAB
 • BAHASA INGGRIS
 • BAHASA INDONESIA

Sains dan Teknologi

 • MATEMATIKA
 • TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER
 • IPA TERPADU
 • KIMIA
 • FISIKA
 • BIOLOGI

Ilmu Pengetahuan Sosial

 • IPS TERPADU
 • EKONOMI
 • GEOGRAFI
 • SOSIOLOGI
 • AKUNTANSI
 • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
 • SEJARAH
 • SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
 • PRAKTEK MENGAJAR